Věříme v otevřenost, synergii a dobré dílo

25. 1. 2022
4. 3. 2022

ACHTUNG FESTUNG! V OBJETÍ OLOMOUCKÉ PEVNOSTI

Pevnostní město Olomouc představovalo v polovině 19. století vrchol obranných strategií i vojenského stavitelství. Unikátní soubor jednadvaceti předsunutých fortů vytvořil dodnes ve fragmentech patrný krajinný prstenec velké Olomouce. Na tři desítky studentů brněnské fakulty architektury se ve svých pracích zaměřilo na objevení potenciálu opevněné krajiny na hranici rozvíjejícího se města i reálné využití vybraných historických objektů.

Město dnes hledá svou novou identitu, která nemůže být založena pouze na silné historii, ale právě na budoucnosti znovu uchopené periferii, kde již desetiletí dříme jedinečný systém fortového opevnění. Ten sdílí spolu s dálnicí, nákupními a logistickými centry zbytkové území na hraně města a krajiny, které spojuje pouze pás znevážené černozemě. A právě zde v onom znovu uchopeném systému nalezlo devatenáct studentů nový život i potřebnou organizaci. Adaptované forty se stávají ohnisky nového rozvoje a nečekaným pojítkem pro město, periferii i přilehlé vesnice, pro lidi i zvířenu, pro veřejné aktivity i zodpovědný postoj k budoucnosti vyčerpané Hané.

Zvláštní pozornost v rámci expozice je věnovaná reálnému využití fortu na Šibeničním vrchu ve spolupráci s olomouckými developery. Pětice studentských návrhů nabízí proměnu historického reduitu uprostřed nově rostoucí obytné čtvrti do podoby nové olomoucké tržnice, zážitkového volnočasového centra zdravého životního stylu či pomyslného trezoru určeného široké veřejnosti i specializovaným uměleckým sbírkám.

Výstava ACHTUNG FESTUNG – v objetí olomoucké pevnosti představuje ve čtyřiadvaceti studentských návrzích širokou paletu možného využití znovu objevovaného kulturně-historického dědictví unikátního pevnostního organismu na pomezí města a krajiny. 

 

Úterý 25. 1. 2022 v 16 hodin vernisáž výstavy

Pátek 11. 2. v 16 hodin komentovaná prohlídka výstavy s architekty Janem Mléčkou a Vojtěchem Jemelkou

Středa 2. 3. 2022 v 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy (nejen) pro majitele pevností a lokalit zaniklých fortů

Pátek 4. 3. 2022 v 16 hodin komentovaná prohlídka výstavy s architekty Janem Mléčkou a Vojtěchem Jemelkou

Pátek 4. 3. 2022 v 17 hodin panelová diskuze odborníků o potenciálu pevnostního věnce a rozvoji příměstské krajiny. Účast přislíbili ředitel Národního památkového ústavu v Olomouci František Chupík, krajinářský architekt Petr Mičola, architekt a zastupitel Tomáš Pejpek, historik architektury Rostislav Švácha, do publika jsou zváni zástupci města, Olomouckého kraje, majitelé pevností a pevnůstek a nejširší veřejnost.

Sobota 5. 3. 2022 v 9 hodin procházka po vnadách i strastech periferie pod vedením studentky Alexandry Maximové, sraz v 9.00 před vstupem do nákupního centra Tesco, předpokládané zakončení ve 13.00 v Hněvotíně (možnost svézt se do Olomouce autobusem 13.17, 13.55, 14.25)

 

Prohlídku výstavy mimo vyznačené termíny lze domluvit na čísle 702 279 525.
 

Expozice potrvá do 4. 3. 2022.

 

Zpět