Věříme v otevřenost, synergii a dobré dílo

O nás

Molitorova knihovna je univerzálním prostorem pro výstavy, kulturní a společenské akce, filmové projekce i komorní divadelní představení. Pozornost zaměřujeme zejména na architekturu a urbanismus, ale také na novou interpretaci historických artefaktů a archivního materiálu všeho druhu – od starých fotografií po design historický i ten ryze současný. Témata ukotvená v minulosti, viděná očima současných umělců a odborníků.

Molitorovu knihovnu tvoří také lidé a jejich nadšení pro kulturní, osvětovou a spolkovou činnost. Formálně působíme od roku 2019 jako zapsaný spolek, prostory spolku se poprvé veřejnosti otevřely v září 2020.  

Personálně i řadou aktivit jsme spojeni se spolkem Za krásnou Olomouc, spolkem pro kulturu, urbanismus, památkovou péči a životní prostředí, jenž má v Molitorově knihovně své sídlo.

Součástí Molitorovy knihovny je sbírka umělecky zaměřených publikací, archiválií a artefaktů zpřístupňovaná jak v rámci prostor v Molitorově domě v Olomouci, tak v on-line prostředí.

Věříme v otevřenost, synergii a dobré dílo.